aktualizace: 2.12.2019 10:45
3dgrafika.cz

Softimage|XSI - Práce s náhledy

Když poprvé nainstalujete a spustíte XSI, tak před sebou uvidíte pracovní prostředí ukázané na obr. 1. První věcí, kterou budete k úspěšnému zvládnutí ovládání XSI potřebovat, je schopnost pohybovat se ve scéně. Na to se v tomto článku zaměříme.

Než ale začneme, tak bych chtěl upozornit na to, že pro práci v XSI budete bezpodmínečně potřebovat myš (tablet) se třemi tlačítky. V článku budu používat následující zkratky LMB (left mouse button – levé tlačítko na myši), RMB – (right) pravé tlačítko a MMB (middle) prostřední tlačítko na myši. Všimněte si, že úplně dole v pracovním prostředí XSI najdete tři písmena L, M a R – ty právě odpovídají výše zmíněným tlačítkům a při vybrání určitých nástrojů se zde zobrazuje, co jednotlivá tlačítka dělají, takže se sem nezapomeňte často dívat.Když se podíváte na pracovní prostředí, tak můžete vidět, že zde jsou 4 různé náhledy. V levém horním rohu jsou pojmenovány písmeny A, B, C, D a také je zde napsáno o jaký pohled se jedná.

A – Top (pohled se shora).
B – Camera (pohled kamery).
C – Front (pohled zepředu).
D – Right (pohled z boku, konkrétně zprava).

Druhy náhledů můžete samozřejmě měnit, stačí kliknout na název náhledu a z menu vybrat jinou možnost.

Pohledy A, C a D jsou ortografické, to znamená, že se v nich neuplatňuje perspektiva. Naproti tomu v pohledu B se perspektiva uplatňuje.

Kliknete-li na písmeno pohledu MMB, tak jej deaktivujete – písmeno zčervená. Při levém kliknutí deaktivujete všechny pohledy, krom toho na který jste právě klikli. Pravým tlačítkem vyvoláte menu pro pohled. Zde vidíte jak XSI využívá všech tří tlačítek myši.

Další užitečnou pomůckou je maximalizování pohledu. K tomu slouží ikona čtverečku v pravém horním rohu každého pohledu (obr. 1 – číslo 1). Takto maximalizujete pohled přes celou pracovní plochu (stejného efektu dosáhnete, když najedete myší na požadovaný pohled a stisknete F12). Stisknete-li na této ikoně MMB, tak pohled maximalizujete v horizontálním směru. RMB zobrazí menu.

Velikost jednotlivých oken můžete pohodlně měnit. Když najedete na okraj pohledu, tak se zobrazí ikona se dvěma šipkami a pak už stačí jen táhnout a změnit okno do požadovaného směru. Můžete také namířit do místa, kde se všechny okraje střetávají, zobrazí se ikona se čtyřmi šipkami a poté lze měnit velikost všech oken zároveň.

Navigace ve scéně

Než se začneme bavit o tom, jak se pohybovat ve scéně, tak si nejprve vytvoříme aspoň jeden objekt. To provedete jednoduše tak, že z menu na levé straně vyberete z kategorie Get (fialově podbarvená) Primitive -> Polygon Mesh -> Cube (viz. Obr. 2). Tímto vložíte do prostoru objekt krychle. Před vámi se objeví menu s několika parametry.
Length – Určuje délku strany krychle.
Subdivisions pro U,V a Base – určují kolikrát bude objekt v daném směru rozdělen.


obr. 2 - vloží do scény krychli


Upravte si parametry a okno zavřete. To můžete udělat buď kliknutím na křížek v pravém horním rohu a nebo klávesovou zkratkou Ctrl+; (klávesa v levém horním rohu klávesnice).

Pan & Zoom Tool
První nástroj na který se podíváme je Pan & Zoom Tool. Slouží pro posun ve scéně a zvětšování/zmenšování. Aktivujete ho klávesou Z. Po stisknutí této klávesy najeďte na pohled se kterým chcete pracovat. Nyní je vhodná chvíle podívat se úplně dolů na písmena L, M a R. Zde máte napsáno, co se stane, když stisknete odpovídající tlačítko
LMB - Pan – Posun po scéně.
MMB – Zoom IN – přiblížení.
RMB – Zoom OUT – oddálení.

Trvalý a dočasný mód
Na tomto místě bych se chtěl zmínit o další specialitě XSI a tou je dočasný a trvalý mód. Když aktivujete nástroj (pomocí klávesové zkratky - jako např. Z pro Zoom), tak máte na výběr dvě možnosti jak to udělat. Trvalý mód aktivujete tak, že zkratku zmáčknete a ihned pustíte. Tím máte nástroj aktivovaný a můžete s ním dělat co chcete. Pokud ale potřebujete nějaký nástroj jen na chvíli, tak můžete místo zmáčknutí zkratku podržet. Po dobu, co budete držet zkratku stisknutou, bude nástroj aktivovaný a jakmile ji pustíte, tak se zase zpětně aktivuje předešlý nástroj. Toto se dá použít u všech nástrojů.

Rectangular Zoom Tool
Tento nástroj slouží k přibližování/oddalování pomocí čtvercového výběru. Klávesová zkratka je Shift+Z. V dolní části máte opět napsáno co jednotlivá tlačítka dělají.
LMB a MMB mají shodnou funkci – pomocí čtvercového výběru přibližují.
RMB – pomocí čtvercového výběru oddaluje.

Orbit Tool
Nástroj sloužící k otáčení scény. Klávesová zkratka je O. Tento nástroj funguje pouze v perspektivním módu jakým je např. Camera (B). V ortografických módech nefunguje.
LMB – volný mód, otáčení ve všech směrech.
MMB – otáčení v horizontálním směru.
RMM – otáčení ve vertikálním směru.

Dolly Tool
Slouží k přibližování/oddalování pomocí pohybu myši. Klávesová zkratka je P. Stačí stisknout tlačítko a pohybovat myší nahoru nebo dolů (případně ze strany na stranu).
LMB – normální mód.
MMB – pomalý mód.
RMB – rychlý mód.

Roll Tool
Slouží k otáčení ze strany na stranu. Klávesová zkratka je L. Jednotlivá tlačítka mají stejnou funkci jako u nástroje Dolly Tool.

Navigation Tool
Na závěr sem si nechal to nejlepší. Navigační nástroj je kombinací všech předešlých, a proto jej pravděpodobně budete používat nejčastěji a možná už ani jiný používat nebudete. Klávesová zkratka je S.
LMB – slouží k posunu po scéně.
MMB - přibližování/oddalování pomocí pohybu myši.
RMB – volné otáčení scény.
CTRL+LMB - přibližování pomocí čtvercového výběru.
CTRL+MMB - oddalování pomocí čtvercového výběru.
SHIFT+LMB – pohyb v jednom směru. Stačí myší naznačit směr a XSI automaticky zamkne posun jen pro tento směr.
SHIFT+MMB – stejná funkce jako Roll Tool
SHIFT+RMB – Otáčení ve zvoleném směru. Opět stačí jen myší naznačit směr otáčení a XSI automaticky otáčení zamkne jen pro tento směr.

Tento výpis nástrojů pro pohyb ve scéně není úplný, ale ostatní nástroje už nejsou tak zajímavé ani tak často používané. Každopádně jejich seznam můžete najít v menu v každém pohledu. Klikněte si na ikonu s kamerou (viz. obr. 1 - číslo 2) a zde najdete v odpovídající části jejich seznam (viz. obr. 3). Vedle jejich názvů máte vypsány i klávesové zkratky.


obr. 3 - menu s nástroji pro navigaci ve scéně


Další užitečné nástroje najdete hned v menu pod nástroji pro navigaci.

Frame Selection – kláves. zkratka F
- Vybrané objekty maximalizuje v náhledu tak, aby byly všechny vidět a zároveň náhled co nejvíce vyplňovali.

Frame All - kláves. zkratka A
-Tento nástroj plní stejnou funkci jako ten předešlý, s tím rozdílem že maximalizuje úplně všechny objekty ve scéně, ne jen ty vybrané.

Reset - kláves. zkratka R
- Nastaví náhled do výchozí polohy.

převzato se svolením autora ze stránek http://xsi.sluxweb.net


Martin Pernička - Slux ] - [ uveřejněno: 6.7.2005 7:00 ] - [ rubrika: ostatní 3D ]