aktualizace: 2.12.2019 10:45
3dgrafika.cz

Autodesk a Renault spolupracují při návrhu vozů

Společnosti Autodesk a Renault vstoupily do tříleté globální strategické aliance.
Návrhářské oddělení automobilky Renault obnovilo své rozhodnutí pro 3D návrhová řešení Autodesku.Společnost Autodesk oznámila uzavření tříleté dohody o globální strategické alianci s renomovaným návrhářským oddělením automobilky Renault. Dohoda potvrzuje rozhodnutí Renaultu nadále používat softwarové aplikace Autodesk AliasStudio a Autodesk Maya jako základnu svého průkopnického globálního procesu digitálních návrhů. Návrhové oddělení automobilky Renault používá vzájemně se doplňující aplikace AliasStudio a Maya ve všech fázích návrhového procesu a při navrhování každého nového modelu – včetně nového vozu Clio 3, které bylo evropským Autem roku 2006. AliasStudio se intenzivně používá v procesu výchozího koncepční navrhování, kreativního rozvoje nápadů i digitálního prototypování, vývoje produkčního obrábění povrchů třídy A a závěrečného ověřování, zatímco Maya slouží Renaultu pro pokročilé vizualizace návrhů.

Automobilka Renault, založená v roce 1898, jako přední evropská automobilová značka navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní, bezpečné a ekologicky šetrné vozy po celém světě. V roce 2006 Renault vyrobil více než 2,3 miliónu aut a lehkých užitkových vozidel, je průmyslově a obchodně přítomen ve 118 zemích. S japonskou automobilkou Nissan uzavřel v roce 1999 alianci Renault-Nissan, která obě globální společnosti sjednotila prostřednictvím soudržné strategie, společných cílů a principů, synergií určovaných výsledky a sdílení nejlepších postupů. Aliance přitom respektuje a upevňuje identitu a značky obou společností.

Výrobci automobilů po celém světě nyní vytvářejí širší spektrum modelů než kdy v minulosti, aby dokázali vyhovět měnícím se potřebám zákazníkům v četných úzce zaměřených segmentech. Z toho důvodu Renault neustále uvádí čím dál širší a rozmanitější paletu nových modelů. Důsledkem tohoto trendu je nejen větší pracovní vytížení návrhářů, ale také zkrácení času, který je pro vývoj každého projektu k dispozici.

Renault v důsledku tohoto trendu závisí na efektivním digitálním pracovním postupu, který umožňuje implementovat vylepšení v raných fázích návrhového procesu, podporuje inovace návrhů a zvyšování jejich kvality při maximálním využití dostupného času. Plně integrovaný digitální pracovní proces Renaultu, který z velké části závisí na softwaru Autodesku, zahrnuje modelování, digitální prototypování, vizualizaci a prezentaci. Podporuje potřebu vyzkoušet větší množství návrhářských motivů a rychleji se rozhodovat. Navíc digitální prototypy usnadnily návrhovému oddělení Renaultu spolupráci s ostatními členy širšího návrhářského týmu včetně týmu technického vývoje vozů, neboť povzbuzují členy týmů k větší komunikaci, přispívají k lepší spolupráci a napomáhají rychlejšímu posuzování návrhů. Návrhové oddělení Renaultu se softwarem Autodesku vyvinulo automatické procesy pro vytváření vysoce kvalitních fotografií a animací. Vypořádalo se tak s výzvou, jak zkrátit dobu výroby, a s potřebou zpřístupnit pracovníkům, kteří se zabývají digitálním modelováním, také odbornost v oblasti renderingu. Návrháři a rozhodující pracovníci Renaultu jsou nyní schopni aktivně vizualizovat virtuální 3D model vyvíjeného vozu v kontextu reálného prostředí během několika hodin výpočtů.

Strategickou alianci s návrhovým oddělením Renaultu původně uzavřela společnost Alias, kterou Autodesk v lednu 2006 koupil. Tato aliance významně přispěla k vývoji produktů řady Alias a ovlivnila důležitá vylepšení, například modelování třídy A. Úspěšné fungování digitálních návrhových procesů Renaultu bude do budoucna silně záviset na softwarových řešeních Autodesku. Návrhové oddělení Renaultu vytvořením této aliance potvrzuje jak důvěru, kterou má v Autodesk jako partnera pro řešení, tak význam jeho softwaru coby kritického článku celkové vize pro pracovní postup a návrhové strategie.

„Autodesk těší partnerská spolupráce se špičkovým inovátorem, jako je Renault, který posouvá design automobilů o úroveň výš,“ řekl Carl Bass, prezident a generální ředitel společnosti Autodesk. „Prvotřídní pracovní proces návrhového oddělení Renaultu je vzorem pro celý automobilový průmysl a my jsme odhodláni zajistit dlouhodobý úspěch Renaultu v prosazování inovací.“

O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.

Autodesk, AutoCAD, AliasStudio a Maya jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným majitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit produktovou nabídku a specifikace svých produktů a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se v tomto dokumentu mohou objevit.

© 2007 Autodesk, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.[ tisková zpráva - Press ] - [ uveřejněno: 2.4.2007 6:00 ] - [ rubrika: ostatní 3D ]